Bij inschrijving wordt eenmalig € 15,00 berekend. Leden die zich uitschrijven en opnieuw inschrijven dienen opnieuw inschrijfgeld te betalen, omdat we bij elke (her-) inschrijving een bijdrage moeten betalen aan de bond.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt jaarlijks zonder wederopzegging stilzwijgend verlengd. Het basketbal seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient vóór 30 april plaats te vinden.

Prijzen overzicht

De contributies voor het seizoen 2021/2022 zijn als volgt en leeftijdgebonden.


Recreanten

Alleen trainende leden

€180,00


U-10

Geboren in 2012 en later

€250,00


U-12

Geboren in 2010 en 2011

€250,00


U-14

Geboren in 2008 en 2009

€260,00


U-16

Geboren in 2006 en 2007

€270,00


U-18

Geboren in 2004 en 2005

€280,00


U-20

Geboren in 2002 en 2003

€280,00


Heren

Geboren in 2001 en eerder

€310,00


Word nu lid van RZ

De contributie wordt altijd voor één basketbal seizoen vastgesteld. Bijdrage aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB) is inbegrepen bij deze contributie. Indien men tijdens lopende seizoen lid wordt, zal de contributie pro ratio worden berekend. Tussentijdse opzegging geeft geen recht tot (gedeeltelijke) teruggaaf van de contributie.

Betaling

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in een keer te voldoen of in maximaal 5 termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Waarschuwing! Als niet binnen de betalingstermijn is betaald kan niet meer worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden.

Bankrekeningnummer Basketballvereniging Rotterdam-Zuid

IBAN: NL95INGB0001673985

Steun / Subsidie

Leden die steun nodig hebben mbt betalen van hun contributie kunnen terecht bij Jeugdsportfonds. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het minimuminkomen (€1.350 per maand) verdienen, komen in aanmerking voor het fonds.

Ga naar Sport Jeugdfonds