Hallo allen,

Zoals jullie hebben vernomen heeft het kabinet de gedeeltelijke lockdown verlengd tot half december. De competitie ligt gedurende deze periode stil.
Daar bovenop gelden t/m 18 november verscherpte maatregelen. De komende twee weken mogen volwassenen in groepjes van maximaal 2 personen sporten op 1,5 meter afstand.
De jeugd t/m 17 jaar mag nog wel trainen en onderling spelen.
Er geldt voor de binnensport nog steeds een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, tenzij het alleen jeugd t/m 17 jaar betreft.
De laatste informatie waaronder de actuele versie van het coronaprotocol is te vinden via deze link:
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Herindeling jeugdcompetities in de afdeling
Voor de afdelingscompetities wordt er voor de jeugd zoals gebruikelijk een herindeling gemaakt voor de tweede helft van het seizoen. Jullie krijgen hier later in november informatie over toegestuurd. We weten op dit moment nog niet wanneer we weer kunnen beginnen, maar we bereiden wel diverse scenario’s voor een herstart begin 2021 vanuit een nieuwe indeling.

Overige competities
Ook voor de overige competities wordt op dit moment gekeken naar verschillende scenario’s, maar ook hier hangt veel af van het moment van herstart. We hopen u hierover snel meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bron: NEDERLANDSE BASKETBALL BOND