Basketbalvereniging Rotterdam-Zuid is een vereniging die gedreven wordt door ouders, leden en andere vrijwilligers die zich inzetten als coaches, trainers, bestuursleden en administratieve krachten. Als lid van onze vereniging heb je bepaalde rechten en verantwoordelijkheden die we graag met je delen.

 • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet geaccepteerd.
 • Elk spelend lid wordt verwacht taken te verrichten tijdens wedstrijden.
 • Taken zoals tafelen of fluiten bij thuiswedstrijden van andere teams worden toegewezen door het wedstrijdsecretariaat. Bij teams U10 en U12 worden ouders geacht de tafeltaken op zich te nemen.
 • Elk spelend lid van 15 jaar of ouder, dat nog niet in het bezit is van een scheidsrechters BS2-diploma, wordt verwacht de scheidsrechterscursus te volgen.
 • Als spelend lid ben je verplicht om tijdens wedstrijden het wedstrijdtenue van de vereniging te dragen (shirt en broekje). Voor elk team is er een teamtas beschikbaar die door ouders gewassen dient te worden na zowel thuis- als uitwedstrijden. Graag de gewassen tenues bij de eerstvolgende training inleveren bij de teammanager. Als de inhoud van de tas niet compleet is, zijn de kosten voor het gehele team.
 • Je dient zelf geschikte schoenen en sokken aan te schaffen die voldoende ondersteuning bieden aan de enkels om blessures te voorkomen.
 • Als je tijdens een wedstrijd niet voldoet aan de tenue-eisen, ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele boetes.
 • Voor uitwedstrijden worden spelers geacht onderling vervoer te regelen. Bij teams met jongere leden dient dit door de ouders te gebeuren.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd (conform verenigingsrecht artikel 36).
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden en een maand van tevoren, dus vóór 30 april, bij de ledenadministratie.
 • Elk lid, trainer of coach van Basketbalvereniging Rotterdam-Zuid dient zich te houden aan de onderstaande gedragscode:
 • Wat wel hoort: sportief gedrag, acceptatie van scheidsrechterbeslissingen, correcte kleding dragen, altijd de spelerskaart bij je hebben, hand opsteken bij een persoonlijke fout, handen schudden met de tegenstander voor en na de wedstrijd, scheidsrechters en juryleden bedanken na elke wedstrijd.
 • Wat niet hoort: het dragen van sieraden en petten, schelden (ook niet naar teamgenoten), het maken van discriminerende opmerkingen, obscene gebaren maken, etc.
 • Drankmisbruik en drugsgebruik zijn verboden.
 • Als een lid zich niet gedraagt volgens de gedragscode, kan het bestuur besluiten om het lid te royeren.
 • Alle leden die vrijwilligerswerk binnen de vereniging verrichten, zoals commissietaken, trainerstaken of managerstaken, ontvangen een korting op de contributie.