Huisregels en gedragscode

 1. We hebben RESPECT voor elkaar. We behandelen elkaar met respect, ongeacht achtergrond, vaardigheden of overtuigingen. Respectvol gedrag creëert een positieve sfeer waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.
 2. We zijn POSITIEF en moedigen positiviteit aan, zowel op het veld als op de tribunes. We moedigen onze leden aan om elkaar aan te moedigen en op een constructieve manier met elkaar en met de tegenstanders om te gaan.
 3. We doen GEMOTIVEERD en op een positieve manier mee aan de training. We verwachten van onze leden dat ze actief deelnemen aan trainingen met een positieve en gemotiveerde houding. Door samen te werken en ons best te doen, kunnen we onze vaardigheden verbeteren en plezier hebben in het spel.
 4. Bij thuiswedstrijden zijn wij GASTVRIJ en bij uitwedstrijden HOFFELIJK. We verwelkomen gastteams op een gastvrije manier en tonen respect voor de regels en normen van de gastheer bij uitwedstrijden.
 5. We gaan VOORZICHTIG om met alle materialen en apparatuur en ruimen deze na gebruik weer op. We zorgen ervoor dat we de sportuitrusting en faciliteiten op een verantwoordelijke manier behandelen, om blessures en schade te voorkomen.
 6. We houden de kantine, velden en kleedkamers SCHOON. We nemen onze verantwoordelijkheid om de gemeenschappelijke ruimtes netjes en opgeruimd te houden, zodat iedereen hiervan kan genieten.
 7. We laten tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, coaches en trainers in hun WAARDE. We respecteren de inzet en rol van alle betrokkenen bij de sport en behandelen hen met respect en waardering.
 8. We tolereren op geen enkele wijze diefstal, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, agressie en intimiderend gedrag. We creëren een veilige omgeving waarin dergelijk gedrag niet wordt getolereerd en waarin iedereen zich vrij kan voelen om de sport te beoefenen.
 9. Wij nemen onze VERANTWOORDELIJKHEID wanneer wij ingedeeld zijn bij CLUBTAKEN. We begrijpen dat het uitvoeren van clubtaken essentieel is voor het soepele verloop van de vereniging en we zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen bij het vervullen van deze taken.
 10. We zetten ons GEZAMENLIJK in voor de club. We streven naar een gemeenschap waarin alle leden zich betrokken voelen en bijdragen aan het succes en de groei van de vereniging. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we een positieve impact hebben.

Ten aangezien van de accomodatie

 • We zorgen ervoor dat de zaal schoon blijft door afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Na gebruik zorgen we ervoor dat de velden opgeruimd zijn. Coaches, trainers, teammanagers en zaalwachten houden hier toezicht.
 • De in- en uitgangen worden vrijgehouden voor ambulances en de brandweer.

Ten aanzien van de kleedkamers/toiletruimtes

 • Consumptie in de kleedkamers/toiletruimtes is niet toegestaan, behalve tijdens de rust van wedstrijden waar alleen water/sportdrank is toegestaan.
 • Afval dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (indien van toepassing) afgesloten achtergelaten te worden, en de douches dienen te worden uitgedraaid. Coaches, trainers en teammanagers houden hier toezicht.

Ten aanzien van de kantine

 • Het nuttigen van zelf meegebrachte voedsel en dranken is niet toegestaan.
 • Limonadeflessen/bekers/verpakkingen worden na gebruik opgeruimd.
 • Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Gemorste consumpties dienen direct te worden opgeruimd.
 • Achter de bar begeven is alleen toegestaan met toestemming van het barpersoneel.
 • De in- en uitgangen dienen vrij gehouden te worden.

Ten aanzien van het materiaalgebruik

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van anderen en verenigingsspullen. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Tijdens wedstrijden gaat de teamtas mee en wordt deze niet onbeheerd achtergelaten in de kleedkamer.
 • E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bijvoorbeeld oorknopjes en ringen gebeurt met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.
 • Trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Coaches, trainers en teammanagers houden hier toezicht.

Ten aanzien van trainingen

 • Leden zijn maximaal 15 minuten voor de training aanwezig. Bij eerdere aankomst verblijf je in de kantine.
 • Tijdens je trainingsdag kleed je je om in de aangewezen kleedkamer voor je team. Andere kamers zijn niet toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om tijdens trainingen van andere teams gebruik te maken van de ringen voor opwarming, schietoefeningen of partijtjes. Respecteer de trainingstijd van andere teams.
 • Na de training ben je binnen 30 minuten aangekleed en maak je ruimte voor de volgende training, tenzij je toestemming hebt van je coach/trainer om mee te trainen met het volgende team.
 • Onbeheerd dunking/hangen aan de baskets is niet toegestaan. Schade aan de basket wordt persoonlijk verhaald.
 • Het eerste team bouwt trainingsfaciliteiten op en het laatste team ruimt ze op.
 • Het dragen van sieraden tijdens trainingen is niet toegestaan. Coaches, trainers en teammanagers houden hier toezicht.

Ten aanzien van wedstrijden

 • Voor wedstrijddagen wordt de zaal opgebouwd door het team dat het laatst heeft getraind.
 • Tijdens je wedstrijddag kleed je je om in de aangewezen kleedkamer voor je team.
 • Maximaal drie personen vervullen tafeltaken. Rondhangen zonder doel bij de tafel is niet toegestaan.
 • Eten en drinken aan de tafel zijn verboden, behalve water.
 • Thuiswedstrijden worden gespeeld in de clubkleuren groen/zwart.
 • Het is niet toegestaan om op de reservebank plaats te nemen als je geen deel uitmaakt van het team, noch om in straatkleding op de reservebank plaats te nemen.
 • Scheidsrechters zorgen voor hun eigen scheidsrechtersfluit.
 • Veld 1 is tijdens wedstrijden buiten gebruik, behalve voor opwarmen.
 • Het dragen van sieraden tijdens wedstrijden is niet toegestaan. Coaches, trainers, teammanagers en zaalwachten houden hier toezicht.

Ten aanzien van taken

 • Leden zijn minimaal 30 minuten voor de taakverplichting aanwezig.
 • Leden blijven zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van taakverplichting, ondanks ondersteuning van coaches, trainers en teammanagers.
 • Tijdens het uitvoeren van taken zorgen we voor een representatief uiterlijk, inclusief haardracht, kleding en schoeisel.
 • Niet of te laat komen opdagen zonder vermelding of vervanging resulteert in een boete van €10 aan administratiekosten en compensatie voor last-minute vervanging door de club.
 • Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven, tenzij vervanging is geregeld en gemeld bij de coach, trainer, teammanager of wedstrijdsecretariaat.
 • Bij niet of te laat komen opdagen van de vervanging blijft het lid verantwoordelijk, tenzij kan worden aangetoond dat een vervanger is toegezegd. In dat geval vervalt de oorspronkelijke verantwoordelijkheid en wordt de vervanger verantwoordelijk en beboet bij te laat of niet komen opdagen.

Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld

 • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.
 • Discriminatie op basis van geloofsovertuiging, geslacht, of politieke voorkeur is te allen tijde verboden.
 • Aanwijzingen van de coach, trainer, teammanager of bestuur dienen te worden opgevolgd.
 • De coach, trainer en teammanager corrigeren onjuist gedrag van spelers en toeschouwers, en stimuleren verandering. Indien nodig wordt dit met het bestuur besproken.
 • Als lid van RZ spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.

Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen

 • Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen worden niet getolereerd bij RZ. Respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag zijn belangrijke waarden voor onze vereniging.

Hoe om te gaan met gedragsregels

 • Probeer als lid de ander aan te spreken op zijn/haar gedrag. Neem je rol als coach, trainer, teammanager, bestuur en medespeler serieus. RZ, dat zijn wij!
 • Bij situaties waarin je er niet uitkomt, kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn beschikbaar voor onder andere ongewenste omgangsvormen, zoals onheuse bejegening en (seksuele) intimidatie. Ze hebben ervaring met dergelijke problematiek en kunnen helpen bij het vinden van een oplossing binnen de regels van de club.
 • Schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur, eventueel in samenspraak met de vertrouwenscontactpersoon, waarschuwingen geven, leden schorsen of royeren als lid van de vereniging.
 • Bij ernstige vergrijpen geldt altijd een meldplicht bij het bestuur, ook als dit al door de coach, trainer of teammanager is opgepakt.
 • Voor overige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende gedragsregels, kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden of via e-mail naar info@rotterdamzuid.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenscontactpersoon

Als je je onveilig voelt of iets ziet dat je buikgevoel niet goed vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is er om je te ondersteunen en verder te helpen in dergelijke situaties. Je kunt hen een e-mail sturen met je zorgen, ervaringen of vragen, en zij zullen discreet en vertrouwelijk met je omgaan. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er altijd iemand is die naar je luistert en je helpt bij het vinden van een passende oplossing. Onze vereniging streeft ernaar om een veilige omgeving te bieden voor al haar leden, en de rol van de VCP is van groot belang om dit te waarborgen.

 

Druk hieronder op de knop voor meer informatie: