Samen maken wij het veilig en leuk

  • We hebben RESPECT voor elkaar. We behandelen elkaar met respect, ongeacht achtergrond, vaardigheden of overtuigingen. Respectvol gedrag creëert een positieve sfeer waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.
  • We zijn POSITIEF en moedigen positiviteit aan, zowel op het veld als op de tribunes. We moedigen onze leden aan om elkaar aan te moedigen en op een constructieve manier met elkaar en met de tegenstanders om te gaan.
  • We doen GEMOTIVEERD en op een positieve manier mee aan de training. We verwachten van onze leden dat ze actief deelnemen aan trainingen met een positieve en gemotiveerde houding. Door samen te werken en ons best te doen, kunnen we onze vaardigheden verbeteren en plezier hebben in het spel.
  • Bij thuiswedstrijden zijn wij GASTVRIJ en bij uitwedstrijden HOFFELIJK. We verwelkomen gastteams op een gastvrije manier en tonen respect voor de regels en normen van de gastheer bij uitwedstrijden.
  • We gaan VOORZICHTIG om met alle materialen en apparatuur en ruimen deze na gebruik weer op. We zorgen ervoor dat we de sportuitrusting en faciliteiten op een verantwoordelijke manier behandelen, om blessures en schade te voorkomen.
  • We houden de kantine, velden en kleedkamers SCHOON. We nemen onze verantwoordelijkheid om de gemeenschappelijke ruimtes netjes en opgeruimd te houden, zodat iedereen hiervan kan genieten.
  • We laten tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, coaches en trainers in hun WAARDE. We respecteren de inzet en rol van alle betrokkenen bij de sport en behandelen hen met respect en waardering.
  • We tolereren op geen enkele wijze diefstal, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, agressie en intimiderend gedrag. We creëren een veilige omgeving waarin dergelijk gedrag niet wordt getolereerd en waarin iedereen zich vrij kan voelen om de sport te beoefenen.
  • Wij nemen onze VERANTWOORDELIJKHEID wanneer wij ingedeeld zijn bij CLUBTAKEN. We begrijpen dat het uitvoeren van clubtaken essentieel is voor het soepele verloop van de vereniging en we zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen bij het vervullen van deze taken.
  • We zetten ons GEZAMENLIJK in voor de club. We streven naar een gemeenschap waarin alle leden zich betrokken voelen en bijdragen aan het succes en de groei van de vereniging. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we een positieve impact hebben.

Wij geloven dat een omgeving die gebaseerd is op veiligheid, respect en deze regels de basis vormt voor een positieve sportervaring. Door deze regels te hanteren, creëren we een omgeving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen, plezier te hebben en zich thuis te voelen binnen onze vereniging. Samen werken we aan een sportieve gemeenschap waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Als vereniging hechten wij veel waarde aan veiligheid en respect. Het is voor ons van essentieel belang dat iedereen binnen de vereniging zich veilig voelt en plezier kan hebben tijdens het sporten. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die bijdragen aan een veilige en respectvolle omgeving voor al onze leden.

Vertrouwenscontactpersoon

Als je je onveilig voelt of iets ziet dat je buikgevoel niet goed vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is er om je te ondersteunen en verder te helpen in dergelijke situaties. Je kunt hen een e-mail sturen met je zorgen, ervaringen of vragen, en zij zullen discreet en vertrouwelijk met je omgaan. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er altijd iemand is die naar je luistert en je helpt bij het vinden van een passende oplossing. Onze vereniging streeft ernaar om een veilige omgeving te bieden voor al haar leden, en de rol van de VCP is van groot belang om dit te waarborgen.

 

Check de knop hieronder voor meer informatie erover: