Algemene Leden Vergadering

Beste leden/ouders van leden van Basketballvereniging Rotterdam Zuid, (geef…